Diaverum har nu fler än 400 kliniker i 22 länder världen över

Vår organisation har uppnått en stor milstolpe, något som firades inom hela företaget under den första veckan i februari. Vi har nu fler än 400 kliniker och över 11 000 anställda som arbetar för att förändra njursjukvården, för att erbjuda livsförbättrande njurvård och för att stärka patienter så att de kan leva givande liv.

Sedan slutet av januari 2020 har Diaverum fler än 400 kliniker, på fyra kontinenter, som erbjuder njurvårdstjänster – främst hemodialys – till över 39 000 patienter varje år.

Dimitris Moulavasilis, VD Diaverum

”Jag är väldigt stolt över att leda ett företag som erbjuder livsförbättrande njurvård vid fler än 400 kliniker världen över! Den här milstolpen är ett tillfälle att fira vår framgångsrika tillväxt och är helt i linje med kärnan i vårt uppdrag: att förbättra tillgången till njurvård av högsta kvalitet för patienter i hela världen,” säger Diaverums VD Dimitris Moulavasilis.

Diaverum har sitt ursprung i Gambro Healthcare, som 1991 öppnade sin första dialysklinik i Lund. Konceptet var framgångsrikt och visade god tillväxt, framför allt i Europa, under 1990-talet.

Diaverums medicinska chef, Fernando Macário, tänker tillbaka: ”Vissa dagar lever sig kvar i våra minnen. Jag minns när dialyskliniken där jag hade suttit i ledningen sedan 1997 blev uppköpt av Gambro. Året var 2001 och det var början på en ständig förbättringsresa vad gäller patientvård. Sedan dess har de kliniker som samlats under Diaverums paraply ytterligare stärkt oss och fortsatt att tillhandahålla riktig njurvård, överallt där de finns.”

Fernando Macário, medicinsk chef Diaverum

Under 2007 köptes Gambro Healthcare av Bridgepoint. Då var det den näststörsta njurvårdsleverantören i Europa, med 155 kliniker i fjorton länder, och verksamhet även i Sydamerika och Australien. Totalt fick 12 000 patienter vård vid dessa kliniker varje år. Snart ändrades namnet till Diaverum och tillväxttakten ökade ytterligare. År 2012, när Diaverum hade verkat som en självständig enhet i fem år, tillhandahöll man dialystjänster till 20 000 patienter globalt och firade öppnandet av klinik nummer 250.

Boris Zjacic, Operativ chef Diaverum

Diaverums operativa chef, Boris Zjacic, har ett förflutet som njurvårdssjuksköterska och är numera ansvarig för de flesta av Diaverums marknader. Han gjorde följande uttalande om den fyrahundrade kliniken och den nya milstolpen i företagets historia:

”Med 26 års erfarenhet inom njursjukvård är jag stolt över att vara operativ chef för ett företag som ger vård till fler än 39 000 njurpatienter. Att vi har vuxit från elva till 22 länder, på fyra kontinenter, gör att våra anställda kan ge våra patienter livsförbättrande njurvård där de bor och reser. Vi samarbetar med de lokala samhällena och utbildar både patienter och medarbetare kring hälsa och värdet av prevention. Varje klinik hjälper oss att nå fler människor. Det är i linje med vårt uppdrag om att förbättra njurpatienters livskvalitet och hjälpa dem att leva givande liv.”

Förra året, 2019, blev ett riktigt tillväxtår. Diaverum växte i Europa genom att etablera sig i Albanien och stärkte sin position i Mellanöstern tack vare att ett femårigt dialysavtal i Saudiarabien blev förnyat. Företaget har också fått en närvaro i Afrika, den fjärde kontinenten i Diaverumfamiljen, genom ett partnerskap i Marocko.

”Diaverum sprider sin vision om ett kompetent, drivet, entusiastiskt och mänskligt team. Våra anställda bidrar till att förverkliga Diaverums värderingar – kompetens, passion och inspiration – varje dag. Vilken fantastisk resa vi har haft, och vilken fantastisk grund vi har för att bygga för framtiden!” säger Fernando Macário.