Pressmeddelande

Sök nyheter efter fras

Diaverum svarar på COVID-19

Diaverum svarar på COVID-19

Vi bevakar utvecklingen noga och vidtar proaktiva åtgärder för att värna om våra patienters och anställdas hälsa och välfärd, och för att fortsätta ge stöd åt vår vårdpersonal, så att de kan tillhandahålla framstående sjukvård till var och en av våra patienter.

Diaverum har nu fler än 400 kliniker i 22 länder världen över

Diaverum har nu fler än 400 kliniker i 22 länder världen över

Vår organisation har uppnått en stor milstolpe, något som firades inom hela företaget under den första veckan i februari. Vi har nu fler än 400 kliniker och över 11 000 anställda som arbetar för att förändra njursjukvården, för att erbjuda livsförbättrande njurvård och för att stärka patienter så att de kan leva givande liv.

Pressmeddelande: Diaverum fortsätter sin internationella tillväxt genom förvärv i Albanien

Pressmeddelande: Diaverum fortsätter sin internationella tillväxt genom förvärv i Albanien

Diaverum är glada att kunna tillkännage sin expansion in i Albanien genom förvärvet av DiaVita Shpk, ett företag med fem dialyskliniker i olika städer runtom i landet.

Pressmeddelande: Diaverum tar steget in i Marocko genom partnerskap i Marrakech

Pressmeddelande: Diaverum tar steget in i Marocko genom partnerskap i Marrakech

Diaverum är glada att kunna tillkännage en expansion in i Afrika genom ett partnerskap med Centre d’Hémodialyse de Marrakech (CHM), ett njurvårdscenter som grundades 1991 av dr Idrissi Kaitouni, en ledande nefrolog. Genom partnerskapet växer Diaverums närvaro till att omfatta tjugo länder världen över.

PRESSMEDDELANDE: Nästa anhalt Sverige!

PRESSMEDDELANDE: Nästa anhalt Sverige!

Nästa anhalt: Sverige. Dialyspatient med njursvikt reser jorden runt.