Pressmeddelande

Sök nyheter efter fras

Press release: Diaverum investerar i toppmodernt institut för komplexa transplantationer: d.INSTITUTE ITAC

I linje med sin strävan efter att förbättra patienters livskvalitet investerar Diaverum nu i nya anläggningar och fler tjänster genom grundandet av ett toppmodernt institut för komplexa transplantationer i Buenos Aires i Argentina.

Diaverum förvärvar två kliniker i Brasilien, och går därmed in i Latinamerikas största land

San Paolo/Göteborg, (31 januari 2018) - Diaverum skapar en stark närvaro direkt genom förvärven av de två klinikerna i Ameng och Clinese. 900 patienter behandlas på klinikerna idag och antalet förväntas att öka.

Diaverum nominerad till Golden Laurel utmärkelse

Diaverum har ytterligare en gång nominerats till Golden Laurel priset. Priset delas ut av Super Biznes i Polen till företag och organisationer som har en särskild påverkan på Polsk ekonomi. Diaverum har nominerats i kategorin för innovation.

Diaverum fördubblar rumänsk verksamhet med köp av 15 kliniker

München/Bukarest, 15 jan 2015 – Idag tillkännagav Diaverum att man köpt företaget International Healthcare Systems med 15 njurcentra (IHS) i Rumänien. Förvärvet ökar Diaverums nätverk till 28 centra som behandlar mer än 3 000 patienter i Rumänien, vilket gör Diaverum den näst största leverantören av njurvårdtjänster i landet. IHS är en vårdgivare som driver nefrologi- och dialyscentra i Rumänien.

Diaverum utser en ny CFO och en ny Chief Strategy och Health Policy Affairs Officer

Den 19 januari 2015, München – Diaverum, ett av de ledande globala njurvårdsföretagen, har utsett två tyska toppchefer som ansluter sig till ledningsgruppen. Den första februari antog Martin E. Loeffler, en internationellt erfaren ekonom, rollen som finansdirektör (CFO). Han utnämndes av Annette Kumlien, som nu är förste vice koncernchef (SVP) och operativ chef (COO) för Diaverum. "The Strategic Office function" har utökats genom att lägga till Governmental Affairs och Health Economics, och den leds nu av Dr. Claus Biermann, som arbetade som Executive Advisor för Diaverum redan år 2014. Båda rapporterar direkt till Dag Andersson, VD och koncernchef för Diaverum.