Pressmeddelande

Sök nyheter efter fras

Patienten i fokus: Diaverum på ERA/EDTA 2014 i Amsterdam

München/Amsterdam, 30 maj 2014 – Diaverum, en av världens ledande njurvårdgivare, presenterar sin tjänsteportfölj och resultaten från sin senaste forskning på ERA/EDTA 2014 i Amsterdam. Den globala leverantören tar hand om 24 000 patienter i mer än 290 njurcentra i Europa, Mellanöstern, Latinamerika och Australien

Diaverum köper upp klinik för njursjuka i Chiles huvudstad

München / Santiago de Chile, 23 april 2014 - Diaverum, en av världens ledande leverantörer av njursjukvård, har förvärvat sin sjunde klinik för njursjuka i Chile. Diasealkliniken, som finns i Puente Alto, ett tättbefolkat och snabbväxande distrikt i huvudstaden Santiagos södra del, innehåller 18 stationer, som används för att behandla 100 patienter med hemodialys (HD).

Revitalising renal care: Diaverum at ERA/EDTA 2013 in Istanbul

München / Malmö, 2013-08-30 – Diaverum, en av världens ledande leverantörer inom njursjukvård, är värd för en föreläsning på den 42:a EDTNA/ERCA International Conference 2013 i Malmö, Sverige. Mötet heter ”Nyskapande inom kärlaccess – minskad risk, ökad kvalitet och förbättrad vård” och det kommer handla om hur riskerna med venösa nålar som hamnat ur läge kan minskas, rollen som sköterskor spelar för ökad kvalitet och hur sjukvården kan förbättras genom implementering av perifer venkanylering.

Diaverum upprättar samarbete med Bureau Veritas för att standardisera ISO-certifieringar

München, 19 november 2012 — Diaverum, ett av världens ledande njurvårdgivare, har tecknat ett avtal med Bureau Veritas (BV) för att standardisera ISO-certifieringar inom företaget. Ett pilotprojekt lanserades framgångsrikt i Ungern och Polen tidigare i år. Under 2013 kommer ISO-certifieringsprojektet att expandera för att omfatta ytterligare fem Diaverum-länder.

Diaverum presenterar vid EDTNA/ERCA-konferensen 2012 insikter i de psykologiska aspekterna av användandet av AV-fistel

München/Strasbourg, 14 september 2012 — Diaverum, en av världens ledande vårdgivare inom njursjukvård, står värd för en programpunkt vid EDTNA/ERCA-konferensen där medicinska experter kommer att presentera dialyspatienters upplevelser av att ha en arteriovenös (AV) fistel. Resultaten grundas på en färsk studie som genomförts bland Diaverum-patienter i tre länder.