Karriär

Diaverum Great people. Great care.

Väx med oss!

Eftersom vi är ett företag med starkt fokus på människor vill vi göra skillnad i våra patienters liv. Om du vill vara med och förverkliga denna vision ska du ta reda på mer om Diaverum!

Läs om vilka aktuella lediga tjänster vi har att erbjuda och om Diaverums olika yrkesområden . Ta en titt på de olika program som Diaverum erbjuder sina medarbetare och de gemensamma värden vi delar och som formar vår företagskultur. Utbildning och utveckling är ett centralt element i vår kultur, och tack vare våra kunskaper och effektiva arbetssätt kan vi garantera att vi uppfyller branschens mest strikta standarder.

Välkommen att lära känna Diaverum – och kontakta oss gärna om du vill veta mer.

”Det som gör oss speciella är att vi verkligen har ett starkt fokus på människor. Det är människorna som gör skillnad hos oss på Diaverum. Vi är framstående experter inom patientvård och erbjuder en omtänksam, human miljö. Det är den kombinationen som gör oss unika. En varm och vänlig stämning ger våra patienter ny kraft, samtidigt som vår professionalism och kompetens innebär att de alltid är i goda händer. Våra medarbetare upplever att de är viktiga, att de har inflytande och att de är en del av ett vinnande team som har mål och mening på arbetet. Allt detta är djupt förankrat i våra värden, som handlar om att vi vill vara kompetenta, inspirerande och passionerade, och vi letar efter människor som inspireras av den inställningen. Vi är en global och växande organisation, och de talanger som kommer till oss kommer att växa med oss.

Krister Jönsson, SVP, Chief Human Resources Officer