Våra internationella möjligheter

Vi erbjuder specialanpassade program för medarbetare med stor potential inom olika discipliner, där de får möjlighet att utbyta bästa praxis och samla på sig internationell erfarenhet samtidigt som de får fullständigt stöd under programmens gång.

Integrationssjuksköterskor

Med vårt program för integrationssjuksköterskor erbjuder vi möjlighet för sjuksköterskor att delta i uppdrag i andra länder, vanligtvis på nya marknader. Uppdragen varar oftast 6–12 månader. Integrationssjuksköterskorna delar med sig av sina erfarenheter till det lokala teamet samtidigt som de utökar sin egen kompetens och kunskap. Programmet för integrationssjuksköterskor är en viktig del av Diaverums integrationsprocess, som syftar till att stötta etableringen av nya marknader. Dessutom har våra sjuksköterskor anställningsgaranti i sina hemländer när de återvänder.

d.ROTATION

Våra medarbetare är fantastiskt bra på det de gör och tycker om att dela med sig av sin kunskap och kompetens. Med vårt d.ROTATION-program främjar vi kulturella utbyten och att sjuksköterskor sprider bästa praxis mellan varandra. Uppdragen varar vanligtvis i 12–24 månader och syftar till att underlätta våra medarbetares personliga utveckling och utbyte av bästa praxis. Precis som integrationssjuksköterskorna har de sjuksköterskor som deltar i d.ROTATION-programmet garanterade anställningar som väntar i deras hemländer när de är färdiga med uppdraget.

Mentorskap

Vi är stolta över vårt inspirerande nätverk som består av passionerade och kompetenta medarbetare med ett gemensamt mål: att förvandla njursjukvården. Våra medarbetares kunskaper och erfarenheter är Diaverums mest värdefulla tillgångar.

Våra nya medarbetare integreras med hjälp av sina kollegor. Befintliga medarbetare delar med sig av sin kunskap och ser till att de nya kollegorna känner sig välkomna redan från början.

Ledningsgrupperna i de olika länderna arbetar tätt tillsammans och delar med sig av bästa praxis över gränserna.