Våra medarbetare

Hos oss på Diaverum ligger fokus på medarbetarna. Våra team består av professionella, kompetenta människor som bryr sig och som vill göra skillnad. Våra nätverk ger möjlighet till personlig utveckling på internationell nivå. Vi är ett heterogent team som består av människor med olika personliga och yrkesmässiga bakgrunder. Vi välkomnar talanger från hälsovårdsbranschen, lär oss gärna nya saker från andra branscher och tar emot dem som vill prova på att arbeta inom hälsovård:

Vårdgivare

Våra sjuksköterskor är våra vårdexperter, och de utgör majoriteten av våra medarbetare. Det är de som bygger direkta och långvariga relationer med våra patienter och förbättrar deras livskvalitet varje dag. Våra sjuksköterskor deltar i flera olika företagsomspännande program som främjar personlig utveckling och kunskapsutbyte.

Läkare

Läkarna är experterna när det gäller Diaverums medicinska kompetens. De ansvarar för vår patientcentrerade forskning och våra vetenskapliga program och ser till att vi efterlever de mest strikta standarderna inom njursjukvård. Diaverums läkare får tillgång till den allra färskaste kunskapen genom vårt utbildningsprogram för läkare, där de delar med sig av sina erfarenheter och lär sig av varandra. Våra läkare säkerställer att vi är bäst på det vi gör och att vi sprider vår kunskap internationellt.

 

Övrig vårdpersonal

Våra kliniker erbjuder högkvalitativ vård tack vare all vårdpersonal som utgör ett stöd för våra sjuksköterskor och läkare. De ser till att verksamheten på våra kliniker bedrivs i enlighet med de allra mest strikta standarderna och bidrar till att samordna de många vårdtjänster vi erbjuder våra patienter.

Lednings- och företagsteam

Diaverums lednings- och företagsteam utgörs av en intressant blandning av begåvningar från många olika branscher – inte bara hälsovårdsbranschen. Med sina omfattande kunskaper från olika branscher, specialiteter och kulturer berikar de Diaverums erfarenhetsbas och för in nya perspektiv och ny kunskap i 19 länder.