Fakta och siffror

Diaverum Globalt

Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njursjukvård och Europas största oberoende leverantör. Vår erfarenhet inom njursjukvård sträcker sig 25 år bakåt i tiden, då den första dialyskliniken etablerades i det som idag är Diaverum. Verksamheten bedrivs för närvarande i 22 länder* och betjänar en patientbas på fler än 39 000 personer.

Diaverum Sverige

Diaverum Sverige grundades 2008. I dag vårdar vi kring 200 patienter* per år på våra fem dialyskliniker.

Diaverum vision

Förstahandsvalet inom njursjukvård.

Diaverums uppdrag

Förbättra livskvalitén för njursjuka patienter.

Värderingar

  • Kompetent
  • Inspirerande
  • Passionerad

Vi erbjuder

HD, HDF och HF

Landschef

Madeleine Klingryd

 

*2020-02-05