Sociala medier & andra digitala kanaler

När du deltar i, av Diaverum hanterade, sociala medier och andra digitala kanaler - vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att granska alla inlägg och ta bort de inlägg som vi anser vara:

  • nedsättande
  • i strid med lagar och/eller förordningar
  • oärlig eller vilseledande
  • nedsättande på något sätt av en annan individ eller ett företag
  • olämpligt på något sätt