Våra njurar

Om njurarna


Våra njurar är lika viktiga som något annat av våra organ. Utan våra njurar kan vi inte leva. Därför är det viktigt att skydda dem och att veta hur de fungerar. Varje dag renar njurarna vårtblod och hindrar på så sätt kroppen från att förgiftas. Men njurarna kan också sluta fungera. Det finns ett antal njursjukdomar som kan skada våra njurar tillfälligt eller permanent och som kan medföra andra olika sjukdomar. Så alla patienter har ett eget sjukdomsmönster. Diaverum tar vi hänsyn till detta och behandlar alla våra patienter individuellt, som de både behöver och förtjänar. Dessutom ger vi njurpatienterna omfattande medicinsk vård från en enda källa. Detta betyder att vi inte bara tillhandahåller den bästa individuella behandlingen för våra patienter utan vi behandlar även samtidiga sjukdomar och erbjuder transplantationsförberedelser och eftervård.