Faserna i kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom (CKD) inträffar när du lider av gradvis och permanent försämring av njurfunktionen med tiden. Det finns inte något sätt att bota CKD men du kan göra ditt bästa för att bromsa förloppet.

Fem sjukdomsstadier

Dina njurar anses vara friska och normala så länge de har en normal filtreringsfunktion och du inte har tecken på blod eller protein i urinen. Filtreringsfunktionsnivån är beroende av din ålder och många andra faktorer som kan ha en effekt på dina njurar. Om njurfunktionen minskar permanent anses du ha CKD. Dina njurar kan gradvis förlora sin förmåga att filtrera bort slaggprodukter som finns i blodet. CKD-processen är indelad i fem stadier. I stadium 1–4 är fokus att bevara njurfunktionen. I stadium fem kan dialys eller transplantation vara de enda alternativen för att hantera sjukdomen.

 

Faserna i kronisk njursjukdom