Hur fungerar dialys?

Dialys avlägsnar avfallsprodukter och vätska från kroppen som njurarna inte klarar av att avlägsna. Dialys ska också hålla kroppen i balans genom att korrigera nivåerna för olika giftiga ämnen i blodet. Utan dialys skulle alla patienter med fullständig njursvikt avlida p g a ansamlingen av gifter i blodomloppet.

Principerna för dialys

Det finns två huvudtyper av dialys: peritonealdialys och hemodialys. Vilken behandling som än väljs är målet med dialysen mycket likartat: dialysen är avsedd att ersätta flera av njurarnas funktioner. Behandlingen måste: avlägsna avfallsprodukter, avlägsna vätskeöverskott och balansera mängden kemikalier (elektrolyter) och andra ämnen i kroppen. Effektiv dialys kräver: ett halvgenomträngligt membran, tillgång till blodbanan, dialysvätska och en metod för att avlägsna vätskeöverskott.

.

Hur fungerar dialys?

 

 

Halvgenomträngligt membran

Vid dialys separerar ett halvgenomträngligt membran blodet från dialysvätskan. Detta membran låter vissa ämnen passera igenom, men inte andra. Avfallsprodukter, vatten, elektrolyter och andra ämnen avlägsnas från blodet till dialysvätskan (och ibland i motsatt riktning) genom en process som kallas diffusion. Förflyttningen av avfallsprodukter och andra ämnen är beroende av membranets genomsläpplighet, storleken och strukturen på de olika substanserna, dialysvätskans sammansättning och blodtillförseln till membranet.

Blodtillförsel

Ju bättre blodtillförsel till membranet, desto effektivare blir dialysbehandlingen. Vid hemodialys kan blodtillförseln kontrolleras av dialysmaskinen.

Dialysvätska

I båda dialystyperna gör dialysvätskan att avfallsprodukterna kan avlägsnas från blodet. Förutom detta innehåller den en rad ämnen som hjälper till att korrigera obalanser som uppträder som ett resultat av njursvikten.

Vätskeborttagning

Vätskeborttagning uppnås med hjälp av olika processer i hemodialys jämfört med peritonealdialys. I hemodialys använder dialysmaskinen tryck för att trycka vätskan genom membranet från blodet och in i dialysvätskan. Vid peritonealdialys används glukos i dialysvätskan. Detta har effekten att överskottsvätskan sugs ut från blodet och in i dialysvätskan för att tömmas regelbundet.

Målet för dialys

Vilken dialysbehandling som än används är målet att: avlägsna avfallsprodukter, avlägsna överskottsvätska, korrigera elektrolytbalansen och korrigera pH i kroppen.