Hur fungerar njurarna?

Beroende på hur mycket du väger har du 4–6 liter blod som cirkulerar i kroppen. Detta blod transporteras till njurarna av njurartärerna. Varje dag passerar cirka 1 500 liter blod genom njurarna och behandlas med hjälp av cirka en miljon nefroner.

Nefronerna består av små filter som kallas glomerulus som filtrerar bort en vätska med vatten, salter och avfallsmaterial från blodet. Protein och blodceller blir kvar i blodet. Den filtrerade vätskan (primär urin) transporteras i små kanaler. Där har vi en speciell typ av celler (tubulära celler) som återför vatten och salter, t.ex. natrium, kalcium, fosfat och magnesium tillbaka till blodet. Det som blir kvar utsöndras som slutgiltig urin.

Hur mycket salter som absorberas genom de tubulära cellerna beror på blodtrycket och koncentrationen av speciella hormoner som påverkar dessa celler. På så vis reglerar njurarna vår vatten- och saltbalans. Motsatt påverkar njurarna även blodtrycket (när t.ex. blodtrycket minskas, matas mer vatten och natrium tillbaka in i blodet).

Våra njurar producerar också hormonet erytropoietin vilket stimulerar produktionen av röda blodkroppar.