Skydda dina njurar

Kronisk njursjukdom är en allvarlig sjukdom som har blivit allt vanligare över hela världen. Mer än fem procent av alla vuxna lider av någon typ av njursjukdom som kan leda till njursvikt och därmed behov av dialysbehandling eller njurtransplantation. Sjukdomen innebär ofta en betydande begränsning av livskvaliteten.

Det är därför viktigt att förhindra njursvikt när så är möjligt. Vanliga hälsoråd gäller lika mycket även för friska personer som vill undvika att skada njurarna. För de som redan har någon typ av nedsatt njurfunktion, är dessa råd synnerligen viktiga.