Typer av behandling

När njursvikten blir svår måste njurfunktionen ersättas. För många människor är en framgångsrik njurtransplantation det bästa sättet att göra detta på. Men detta behandlingsalternativ är inte möjligt för alla patienter och en del måste vänta lång tid för att få en njurtransplantation.

Om transplantation inte är möjligt används dialys för att kompensera en del av de förlorade viktiga njurfunktionerna. Det finns två huvudtyper av dialys Peritonealdialys och hemodialys Dessa behandlingar har olika inverkan på det dagliga livet.

PeritonealdialysPeritonealdialys

Peritonealdialys (PD) utförs hemma. Behandlingen kan antingen utföras under natten i 8–10 timmar eller i 3–5 korta procedurer som utförs under dagen. Detta tar 1–2 timmar per dag att utföra. Vilket sätt det än utförs på, ger peritonealdialys flexibilitet och ökad livskvalitet och kan uppnås i arbetet, med familjen och det sociala livet. Vanligen kommer patienterna till polikliniken 1–2 gånger i månaden för uppföljning. Många personer i PD kan tillgodogöra sig en en normal kost utan alltför många restriktioner, men måste vara måttliga när det gäller vissa typer av livsmedel.

Hemodialys

Hemodialys (HD) utförs vanligen på sjukhus eller på dialyskliniken 3 eller möjligen 4 gånger eller mer per vecka. Proceduren tar minst 4 timmar, men kan ta upp till 6 timmar. Förutom tiden för behandling innefattar dialysdagen även resor till och från sjukhuset eller kliniken, väntan på att behandlingen ska börja och väntan på resan hem. Vid total hemodialys som utförs på sjukhuset åtgår många timmar av dagen vilket kan påverka arbete, familj och andra åtaganden. De flesta personer i hemodialys omfattas också av restriktioner för kost- och vätskeintag.

HemodialysIbland finns andra alternativ för hemodialys tillgängliga. Dessa omfattar egenvård eller hemdialys och även dag- eller nattdialys. Dessa alternativ är avsedda att öka flexibiliteten, tillåta en normal kost utan alltför många restriktioner och förbättra livskvaliteten för en person i dialys.

Varje typ av dialys har för- och nackdelar och alla varianter är kanske inte tillgängliga på din dialysklinik. Genom att lära dig så mycket som möjligt om de olika typerna av dialys kommer du att kunna fatta det bästa beslutet själv.