Varför får man njursvikt?

Det finns många olika anledningar till försämrad njurfunktion. Två av de vanligaste är diabetes och högt blodtryck.

DiabetesDiabetes

Det finns två typer av diabetes: typ 1 och typ 2. Diabetes typ 1 betyder att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för att ta hand om sockret i blodet. Diabetes typ 2 betyder att du inte använder det insulin du producerar tillräckligt effektivt.

Om diabetesen inte kontrolleras korrekt, börjar socker att ansamlas i blodet. När sockerhalten blir för hög kan det leda till skador som minskar njurarnas förmåga att filtrera bort avfallsprodukter och vätskor. Trots att behandlingen av diabetes har förbättrats utvecklar många människor med diabetes fortfarande njurskador efter 20–30 år.

Högt blodtryck/hypertoniHypertoni

Högt blodtryck uppstår när blodets tryck mot kärlväggarna ökar. Högt blodtryck kan skada de små blodkärlen i njurarna och hindra filtreringsprocessen från att fungera korrekt. Anledningarna till högt blodtryck är i stor utsträckning okända. Men i många fall verkar de vara kopplade till din allmänna hälsa, livsstil och kost.

Njurinflammation (glomerulonefrit)

Njurinflammation

En annan vanlig typ av njursjukdom är inflammation i njurarnas filtreringsenheter. Detta kan leda till en minskning av urinmängden, läckage av blod och protein till urinen samt svullnad av ögonlock, händer och fötter (ödem).

Andra orsaker till njursvikt

Polycystisk njursjukdom är en ärftlig sjukdom som kan leda till att stora cystor bildas i njurarna och ger njursvikt.

Hinder i utflödet av urin leder till att urinen rinner tillbaka upp i njurarna vilket kan skada njurarna. Hinder kan orsakas av förträngningar av urinledaren som ofta utvecklas före födelsen, njurstenar, tumörer och en förstorad prostatakörtel hos män.

Upprepade urinvägsinfektioner kan också vara en anledning till njursvikt.

 

Orsakerna okändaOrsakerna okända

För cirka 20 procent av dialyspatienterna går det inte att hitta någon orsak till njursvikten. Dessa patienter kommer ofta till behandling för första gången när njursvikten har gått långt och i detta stadium är det svårt att fastställa anledningen till deras sjukdom.