Varför har vi njurar?

Njurarna är livsviktiga för vår överlevnad. De har flera mycket viktiga funktioner. Deras huvuduppgifter är att filtrera bort avfallsprodukter från blodet och balansera salt- och vattennivåerna i kroppen.

Placeringen av njurarna

De flesta människor har två njurar, men det är möjligt att leva ett normalt liv med bara en. De är bönformade och har ungefär samma storlek som en knytnäve. Gör så här för att hitta var njurarna sitter: lägg händerna på höfterna, för dem uppåt tills du kan känna revbenen med fingrarna. Njurarna sitter då där bakom, under tummarna. Det går inte att känna dem, men de finns just där, djupt inbäddade i kroppen.

Hur njurarna fungerar

Beroende på hur mycket du väger har du 4–6 liter blod som cirkulerar i kroppen. Blodet transporteras in i och genom njurarna av njurartärerna. Varje dag passerar cirka 1 500 liter blod genom njurarna och behandlas med hjälp av cirka en miljon små filter. Dessa filter kallas nefroner och är så små att du behöver ett mikroskop för att kunna se dem. De flesta njursjukdomar orsakas av attacker mot nefronerna. När de förlorar sin filtreringsförmåga kan farliga nivåer av vätska och avfallsprodukter bildas.

Blodet behöver renas

När kroppen har tagit upp näringen från maten du äter, skickas en del av avfallsprodukterna tillbaka till blodet. En av njurarnas funktioner är att kontinuerligt filtrera bort dessa avfallsprodukter från blodet. Man skulle kunna säga att njurarna är "reningsverket" för blodet. Om njurarna inte avlägsnar avfallsprodukterna kommer dessa att ansamlas i blodet och skada kroppen allvarligt.

Njurarna har andra funktioner

Njurarna har andra funktioner än att rena blodet. De är viktiga för balanseringen av vätskevolymen och mineralerna i kroppen.

Få bort avfall och vatten

Substanserna som filtreras bort i njurarna blandas med vatten och förvandlas till urin. Urinen lämnar njurarna genom små kanaler (urinledarna) och samlas upp i urinblåsan. Urinen som innehåller avfallsprodukterna och vatten lämnar kroppen genom urinröret.

Njurarna arbetar hela tiden

Njurarna producerar också aktivt vitamin D, vilket behövs för att absorbera kalcium från maten. Kalcium är bland annat viktigt för att bygga upp skelettet. Dessutom hjälper njurarna till att reglera blodtrycket och stimulera produktionen av röda blodkroppar. Så utan tvekan är njurarnas funktion livsviktig för hälsan.