Integritetspolicy

Denna integritetspolicy och cookie-policy gäller för din interaktion med Diaverum AB eller något av dess dotterbolag (kollektivt "Diaverum", "vi", "oss", "vår") huvudsakligen på webbplatsen http://www.diaverum.com / (“webbplatsen").

Integritetspolicy

Denna webbplats tillhandahålls av Diaverum AB, (”Personuppgiftsansvarig”).

Diaverum AB
Org. nr. 559140-5344
Besöksadress: Hyllie Boulevard 35
Postadress: Hyllie Boulevard 39
SE 215 37 Malmö

Sverige

Telefon: +46 46 287 3000

 

Diaverum AB som Personuppgiftsansvarig ansvarar för att skydda dina personuppgifter, och vårt mål är att du ska känna dig trygg med det sätt vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning, från och med 25 maj 2018, EU: s allmänna dataskyddsförordning.

Din integritet är viktig för oss och vi erkänner ditt behov av lämpligt skydd och hantering av personuppgifterna du delar med oss. Därför har vi utvecklat denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") som beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller främst information som samlas in av oss från webbplatsen men kan inkludera information från andra källor; t.ex. information som samlas in via ej direktanslutna källor eller via andra webbplatser som ägs och förvaltas av Diaverums dotterbolag.

Diaverum AB har utsett ett Dataskyddsombud (Data Protection Officer) som kan kontaktas via e-post: SE.DPO@diaverum.com eller på denna postadress:

Diaverum AB

Dataskyddsombud/Data Protection Officer
Hyllie Boulevard 39
SE 215 37 Malmö
Sverige
Telefon: +46 46 287 3000

 

Personuppgifter

De flesta av Diaverums tjänster och funktioner på webbplatsen kräver inte någon form av registrering, vilket gör att du kan besöka webbplatsen utan att berätta vem du är. För att göra vissa tjänster och funktioner tillgängliga för dig kan vi dock begära viss personlig information om dig. Sådana personuppgifter kan innehålla, men begränsas inte till:

 • Ditt namn,
 • Organisationen du tillhör (om någon),
 • Din e-postadress,
 • Din postadress,
 • Ditt telefonnummer.

För vissa tjänster kan du också bli ombedd att tillhandahålla viss begränsad medicinsk information. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska, vilket innebär att om du väljer att inte skicka in dessa, kanske det inte är möjligt för dig att få tillgång till vissa delar av webbplatsen eller för oss att svara på din fråga.

I allmänhet är all information som är direkt eller indirekt kopplad till en levande person klassad som en personuppgift. Detta inkluderar foton och ljudinspelningar av individer även om inga namn nämns. Krypterade data och olika typer av elektroniska identiteter, till exempel IP-nummer, betraktas som en personuppgift om de kan kopplas till en fysisk person.

Samtycke

Varje del på webbplatsen där du blir ombedd att dela personuppgifter kommer att innehålla en länk till denna integritetspolicy. Genom att acceptera denna integritetspolicy och skicka in dina personuppgifter på sådan plats, eller på annat sätt, godkänner du Diaverums insamling och användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Användning av personuppgifter

Innan vi samlar in personuppgifter kommer vi att identifiera de syften för vilka informationen samlas in. Vi samlar in och använder dina personuppgifter enbart för att uppfylla dessa syften och vi kommer att informera dig om sådana syften när vi ber dig om din information. Vi kan till exempel samla in och använda personuppgifter för att förse dig med produkter eller tjänster eller att fakturera dig för produkter eller tjänster som du begär. Vi kan också använda informationen för att marknadsföra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig eller för att kommunicera med dig för andra ändamål.

Den lagliga grunden för att samla in, lagra och använda personuppgifter inkluderar: 

 • berättigat intresse för att erbjuda anpassade produkter och tjänster, administrera vår webbplats och vårt företag, anpassa vår webbplats för dig, möjliggöra din användning av tjänsterna som finns tillgängliga på vår webbplats, hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår webbplats.
 • samtycke, ditt uttryckliga och informerade godkännande av användningen av dina personuppgifter
 • uppfylla avtal, om ett avtal mellan dig och oss ingås

Din information kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för de identifierade ändamålen, eller för att uppfylla ett lagstadgat eller juridiskt krav, eller tills ditt samtycke dras tillbaka.

Ingen profilering eller automatiserat beslut görs baserat på dina personuppgifter.

Om du skickar oss ett e-postmeddelande behandlar vi personuppgifterna i det e-postmeddelandet med respekt för din integritet och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Offentliggörande till tredje part

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje part förutom vad som anges i denna integritetspolicy. Vi kan överföra dina personuppgifter till Diaverum-dotterbolag och andra tredje parter som Diaverum har ett avtalsförhållande för att ytterligare bearbeta din information i enlighet med det eller de syften för vilka informationen ursprungligen samlades in, såsom leverans av tjänster, utvärdering eller teknisk support. Sådan överföring kommer endast att ske om det anslutna eller tredje part har ingått avtal med Diaverum att den endast kommer att använda personuppgifterna för de överenskomna syftena och inom de begränsningar under vilka informationen ursprungligen samlades in.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag, domstolsbeslut eller regeringsförordning, eller om sådan avslöjande annars är nödvändig för att stödja någon rättslig eller kriminell utredning.

Vid en eventuell omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi dessutom överföra dina personuppgifter till den berörda tredje parten, under förutsättning att sådan part samtycker till att behandla personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.
Vi kan använda tjänster från externa parter för att hjälpa oss att samla in och behandla informationen som beskrivs i detta avsnitt och alla sådana tredje parter kommer att placeras under de skyldigheter som beskrivs ovan.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, och du kan begära en kopia av sådana uppgifter.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerad, och i vissa fall kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter (om till exempel personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det identifierade syftet).
 • Om du har gett ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för ett uttryckligt syfte, kan du alltid dra tillbaka ditt samtycke.
 • Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Observera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter.
 • Du har också rätt att få dina personuppgifter extraherad i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Dina förfrågningar kommer att behandlas på ett snabbt och korrekt sätt. Begäran om att ta bort personuppgifter kommer att omfattas av alla tillämpliga lagstadgade eller regulatoriska krav.

För att utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss här:

Diaverum AB
Postadress: Hyllie Boulevard 39
SE 215 37 Malmö
Sverige
Telefon: +46 46 287 3000

Om du har några invändningar mot eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätten att lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd (i Sverige Datainspektionen).

Säkerhet och integritet

För att säkerställa säkerheten och integriteten för dina personuppgifter använder vi datanätverk som är skyddade av exempelvis industristandardbrandväggar och lösenordsskydd. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Överföring av personuppgifter utomlands

Eftersom Diaverum är ett multinationellt företag har vi databaser i olika jurisdiktioner och vi kan överföra dina personuppgifter till en av Diaverums databaser utanför ditt hemland. Följaktligen kan dina personuppgifter överföras till en databas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Dessa länder kanske inte har liknande dataskyddslagar som EES. Om vi överför dina personuppgifter utanför EES på detta sätt, kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas genom lämpliga skyddsåtgärder, standardiserade dataskyddsavtal eller med hänsyn till ett EU-adekvat beslut. Vi kan överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES utan en tillräcklig skyddsstandard under följande omständigheter: med ditt uttryckliga och informerade samtycke, uppfyllande av ett avtal eller juridiskt krav.

Cookie-policy och information

Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartner som kan kombinera den med annan information som du har gett dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster. Du samtycker till våra cookies genom att aktivt acceptera dessa första gången du besöker webbplatsen.

Det här avsnittet sammanfattar de olika typerna av cookies vi använder på webbplatsen, deras respektive syfte och varaktighet (dvs. hur länge varje cookie kommer att finnas kvar på din enhet) och hur man kan förhindra och/eller ta bort cookies.

Observera att om du inte tillåter oss att placera cookies eller inaktivera de cookies vi använder, kan det påverka din användarupplevelse på webbplatsen. Du kan inaktivera cookies genom att använda dina webbläsarinställningar. Läs också avsnittet "Hur man förhindrar och/eller tar bort cookies" nedan.

Om du ändrar dig om cookies kan du när som helst ändra webbläsarinställningarna och ta bort cookies från din enhet.

Vad är cookies?

Cookies är filer eller information som kan lagras på din dator (eller andra internetaktiverade enheter, till exempel en smartphone eller surfplatta) när du besöker en webbplats. En cookie kommer vanligtvis att innehålla namnet på webbplatsen som cookien härstammar från, cookiens "livstid" (dvs. hur länge den kommer att finnas kvar på din enhet), och ett värde, som vanligtvis är ett slumpmässigt genererat unikt nummer.

Vad vi använder cookies till

Webbplatsen använder strikt nödvändiga cookies som är viktiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och är strikt nödvändiga för att du ska kunna flytta runt på webbplatsen och använda dess funktioner.

Webbplatsen använder också cookies som gör att vi kan optimera webbplatsens prestanda för att förbättra din webbplatsupplevelse och för att göra webbplatsen enklare att använda och bättre anpassa webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom hjälper kakorna att påskynda dina framtida aktiviteter och upplevelser på sajten genom att komma ihåg användarinställningar som språk och teckenstorlek. Vi använder också cookies för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som gör att vi kan förstå hur människor använder webbplatsen och för att hjälpa oss förbättra dess struktur och innehåll.

Cookies som används på webbplatsen

Det finns tre typer av cookies på webbplatsen:

Persistenta cookies, sessions-cookies och tredje parts cookies

Persistenta cookies sparar en fil under en längre period på din dator och används till exempel med funktioner som beskriver vilken information som är ny sedan du senast besökte den specifika webbplatsen (hur länge kakan finns kvar på din enhet beror på varaktigheten eller "livstid” för den specifika cookien och dina webbläsarinställningar).

Session-cookies lagras tillfälligt i datorns minne när du besöker en webbplats och surfar på en sida och används till exempel för att avgöra vilket språk du har valt. När du lämnar webbplatsen tas sessionskakan bort.

Tredjepartscookies är kakor som tillhör domäner som skiljer sig från de som visas i adressfältet, vilket öppnar upp potentialen att spåra användarens surfhistorik. Vi använder Google Analytics och annonser, som också anger cookies, för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen och vår marknadsföring. Dessa kakor innehåller inte identifierande information om vem besökaren är.

Våra sociala-medielänkar med AddThis för till exempel Facebook, Google+, Twitter och Instagram ställer också in cookies. Dessa kakor innehåller inte identifierande information om vem besökaren är. Mer information finns i AddThis sekretesspolicy: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.

Mer om Google Analytics

Vi använder ett verktyg som heter "Google Analytics" för att samla information om användning av webbplatsen. Google Analytics samlar in information om hur ofta användare besöker webbplatsen, vilka sidor de besöker när de gör det och vilka andra webbplatser de använde innan de kom till webbplatsen. Diaverum använder den information vi får från Google Analytics för att underhålla och förbättra webbplatsens innehåll och tekniska prestanda för att erbjuda den bästa upplevelsen för webbplatsbesökaren. Google Analytics samlar in den IP-adress som tilldelats dig det datum du besöker webbplatsen. Diaverum kombinerar inte den information som samlas in med Google Analytics med andra personuppgifter. Googles möjlighet att använda och dela information som samlas in av Google Analytics om dina besök på webbplatsen är begränsad av Google Analytics användarvillkor, tillgängliga på https://www.google.com/analytics/terms/us.html, och Google Sekretesspolicy, tillgänglig på https://policies.google.com/privacy.

Du kan förhindra att Google Analytics känner igen dig vid återbesök på webbplatsen genom att inaktivera cookies i din webbläsare. Du har också möjlighet att förhindra att data används av Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (kräver installation av webbläsartillägg).

Hur man förhindrar och/eller tar bort cookies

De flesta webbläsare är ursprungligen inställda för att automatiskt acceptera cookies. Du kan ändra inställningarna för att blockera cookies eller för att varna dig när cookies skickas till din enhet. Det finns ett antal sätt att hantera cookies. Se instruktionerna/hjälpen för webbläsaren för att lära dig mer om hur du ändrar webbläsarinställningarna.

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari

https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Om du inaktiverar de cookies som vi använder kan detta påverka din upplevelse på webbplatsen, till exempel kanske du inte kan besöka vissa områden på webbplatsen eller så får du inte personligt anpassad information.

Om du använder olika enheter för att visa och komma åt webbplatsen (t.ex. din dator, smartphone, surfplatta etc.) måste du se till att varje webbläsare på varje enhet är anpassad för att passa dina cookie-preferenser.

Om du vill besöka Diaverum.com utan att spara cookies på din enhet efter att du har stängt webbläsaren kan du besöka webbplatsen i ett så kallat privat/inkognitoläge. Se dokumentationen i din webbläsare om hur du bläddrar i privat/inkognitoläge.

Läs mer om cookies här: https://www.allaboutcookies.org eller här https://www.pts.se/cookies

Information om cookies som används på denna sajt

Nedanstående lista ger mer information och illustrerar några av orsakerna till att vi använder cookies. (listan är inte fullständig utan endast avsedd att ge en översikt)

Cookie name

Provider

Purpose

Duration

__atuvc

www.diaverum.com

Created and read by the AddThis social sharing site JavaScript on the client side in order to make sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before our share count cache is updated. Statistics cookie.

2 years

__atuvs

www.diaverum.com

Associated with the AddThis social sharing widget which is commonly embedded in websites to enable visitors to share content with a range of networking and sharing platforms. Statistics cookie.

2 years

__cfduid

.browser-update.org

Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. Necessary cookie.

1 year

__qca

.issuu.com

This cookie is used for aggregate traffic analysis to optimize web site content. Statistics cookie.

1 year

_ga

.diaverum.com

Used by Google Analytics to distinguish users. These cookies do not collect personal information, other than your computer's IP address to know from where in the world you are accessing the Internet. Statistics cookie.

2 years

_gat

.diaverum.com

Used by Google Analytics, main purpose is performance. Used to throttle the request rate - limiting the collection of data on high traffic sites. Statistics cookie.

10 minutes

_gid

.diaverum.com

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Statistics cookie.

1 day

ASP.NET_SessionId

www.diaverum.com

Preserves the visitor's session state across page requests. Necessary cookie.

Session cookie, expire when browser is closed

cookiepopupclosed

www.diaverum.com

Stores the user's cookie consent state for the current domain. Necessary cookie.

1 year

datr

.facebook.com

Used by Facebook to support social sharing and the integration of Facebook services. See also Facebook documentation: https://www.facebook.com/help/cookies. Marketing cookie.

2 years

fr

.facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. See also Facebook documentation: https://www.facebook.com/help/cookies. Marketing cookie.

3 months

GPS

.youtube.com

Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. Marketing cookie.

1 day

IDE

.doubleclick.net

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. Marketing cookie.

1 year

iutk

.issuu.com

Recognises the user's device and what Issuu documents have been read. Marketing cookie.

10 years

JSESSIONID

.nr-data.net

Stores a unique ID (the HTTP Session token) for the duration of the user's browsing session on a site, and is strictly necessary for the functioning of the site. Necessary cookie.

Session cookie, expire when browser is closed

loc

.addthis.com

a geo-location cookie, so we know approximately where people sharing information are located. Information collected in aggregate form. Statistics cookie.

13 months

mc

.quantserve.com

Collects data on the user's visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads. Marketing cookie.

13 months

PREF

.youtube.com

Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. Marketing cookie.

8 months

r/collect

.doubleclick.net

This cookie is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. It tracks the visitor across devices and marketing channels. Marketing cookie.

Session cookie, expire when browser is closed

remote_sid

.youtube.com

This cookie is set by the YouTube video service on pages with embedded YouTube video. Marketing cookie.

Session cookie, expire when browser is closed

UserLocation

www.diaverum.com

Used to store your language and local preference. Preference cookie.

1 month

uvc

.addthis.com

The uvc cookie is one of the cookies used to track usage of the Addthis.com service. It allows a user to share a webpage with many social sites. Statistics cookie.

13 months

wd

.facebook.com

Cookies needed for the Facebook social plugin. See also Facebook documentation: https://www.facebook.com/help/cookies. Marketing cookie.

Session cookie, expire when browser is closed

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

A cookie that YouTube sets that measures your bandwidth to determine whether you get the new player interface or the old. Marketing cookie.

6 months

xtc

.addthis.com

Registers the user's sharing of content via social media. Statistics cookie.

13 months

YSC

.youtube.com

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Marketing cookie.

Session cookie, expire when browser is closed

 

Meddelande om ändringar

Diaverum förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy då och då. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av denna integritetspolicy. Om vi gör några ändringar av denna integritetspolicy och hur vi använder dina personuppgifter, kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida. Kontrollera vår integritetspolicy regelbundet. Om vi någon gång vill använda dina personuppgifter på ett annat sätt än det som anges vid den tidpunkt då den samlades in, har du rätt att bli underrättad av oss, och i förekommande fall ge ditt samtycke till att använda dina personuppgifter på detta sätt.

Frågor och kommentarer

Om du har frågor eller kommentarer om vår Integritetspolicy, Cookie information eller Användarvillkor, kan du kontakta oss här:
Diaverum AB
org. nr. 559140-5344,
Hyllie Boulevard 39
215 37 Malmö
Sverige
Telefon: +46 46 287 3000

Datum för senaste ändring:
2020-04-02