COVID-19

Sök nyheter efter fras

Vi navigerar genom denna kris med styrka och beslutsamhet

Vi navigerar genom denna kris med styrka och beslutsamhet

Vi har förberett oss sedan januari på ett scenario i vilket covid-19 skulle påverka våra länder. Redan tidigt tillsatte vi en krishanteringsgrupp och mobiliserade vår globala organisation att aktivera beredskapsplaner med fokus på tre saker: Att skydda våra patienters och vår personals hälsa, att säkerställa kontinuitet i verksamheten samt att stötta personalen på våra kliniker.

Vi vidtar alla tillgängliga försiktighetsåtgärder för att skydda dig

Vi vidtar alla tillgängliga försiktighetsåtgärder för att skydda dig

Sedan januari har Diaverums medicinska team och sjuksköterskor arbetat med att skapa protokoll för hur man ska förändra sina rutiner och kunna övervaka dialyspatienter under covid-19-spridningen. Som ett resultat av det har vi kunnat implementera stringenta protokoll som minimerar risken för smittspridning, möjliggör snabb diagnos, och säkerställer korrekt remittering av eventuella fall.

Diaverum svarar på COVID-19

Diaverum svarar på COVID-19

Vi bevakar utvecklingen noga och vidtar proaktiva åtgärder för att värna om våra patienters och anställdas hälsa och välfärd, och för att fortsätta ge stöd åt vår vårdpersonal, så att de kan tillhandahålla framstående sjukvård till var och en av våra patienter.