Ni är d.HEROES. Och det är vi också.

Det är en kamp. En kamp om livet. Den som är drabbad av en kronisk njursjukdom kämpar med sin sjukdom varje minut, varje dag. När vi tillsammans med våra patienter gör allt för att förbättra deras livskvalitet visar de oss hur man kan leva ett fantastiskt liv trots tuffa omständigheter. Människor med kronisk njursjukdom är människor med superkrafter. De är våra hjältar. Vi kallar dem d.HEROES.

Vi ser också våra fantastiska sjuksköterskor, läkare och alla andra medarbetare som hjältar. De kämpar också – först och främst för att förbättra livskvaliteten för våra patienter. Genom att erbjuda behandlingar på våra kliniker och tillhandahålla unika tjänster som d.ACADEMY-plattformen och d.HOLIDAY-programmen försöker vi hela tiden stärka våra hjältemodiga patienter.

Det finns mycket som är värt att understryka, många hjältar som är värda att lyfta fram och många viktiga historier att berätta. Här följer tre exempel på människor som lever med kronisk njursjukdom och kämpar med det varje minut, varje dag – men ändå lever livet fullt ut. De är våra d.HEROES.