Leva med CKD

När en sådan livsförändring som njursvikt drabbar dig är det naturligt att du känner dig orolig, rädd och bekymrad över vad framtiden rymmer. Helt plötsligt finns det ett stort frågetecken för det liv som var planerat och en osäkerhet över vad som kommer istället.

Nedsatt njurfunktion och beroende av dialys leder till dramatiska livsförändringar. Ditt sjukvårdsteam spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa dig att anpassa dig till ett liv med dialys.

Hantera livet med dialysMålet med behandlingen är för dig att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Många patienter ser dialys som ett nödvändigt ont. De måste genomgå dialys för att leva och lever inte för att genomgå dialys.

Däremot kan det ofta vara svårt för dig att inse att du har problem med att hantera de livsändringar du genomgår. Det kan också ofta vara svårt för dig att diskutera dina känslor med vårdteamet.

Om du känner att du har problem med att hantera livet med dialys, försök att inte hålla allt för dig själv. Tala med någon i vårdteamet på kliniken. Be att få träffa någon som du känner dig bekväm med. Klinikpersonalen har många års erfarenhet med att arbeta med njurpatienter och det är mycket få situationer som de inte har sett förut. Ofta blir det lättare att förstå med lite information eller med små ändringar av behandlingen så att du börjar se saker och ting på ett ljusare sätt.

Var inte rädd för att berätta om dina bekymmer, så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig. Delade problem är halva problem.