Diaverum Patient Education Program

Känn förtröstan - läs mer om CKD; Diaverum's Patient Education Program lär dig hur detta är möjligt.

Livet är inte lätt. Det finns roliga stunder - men det finns också många utmaningar. Speciellt efter  diagnosen om en kronisk sjukdom. Då kan världen verka mörk och dyster.

På Diaverum, är det våra patienter som står i centrum för allt vi ägnar oss åt. Vi förstår att när man konfronteras med en livsförändrad diagnos som kronisk njursjukdom (CKD), kan ens värld och verklighet totalt vändas upp och ner.

Hur kommer CKD att påverka ditt liv och livsstil? Hur kan du fortsätta att leva ett fullvärdigt liv med CKD?

Oro för framtiden är en helt naturlig och fullt förståelig reaktion.

Att leva är en konst. Att förstå effekterna av kronisk njursjukdom och att lära så mycket som möjligt om livet med CKD, är nyckeln till att göra väl underbyggda  val och att upprätthålla förmågan till att leva ett aktivt liv.

CKD-patienter kan leva ett fullvärdigt liv och samtidigt vara på behandling. Känn förtröstan - det finns bara ett liv att leva!

Vi hjälper dig att besvara de mest angelägna frågorna. Logga in på Diaverums engagerande plattform för e-learning och lära dig mer om:

  • Vad är kronisk njursjukdom?
  • Vilken behandling kan jag välja?
  • Vad är ”vaskulär access”?
  • Vad ska jag som njurpatient äta och dricka?
  • Hur läser jag mina labbresultat?
  • Vilken medicin skall jag som njurpatient ta?
  • Hur påverkar hemodialys mitt liv?

Du är bara tre steg från att starta ditt individuella e-lärande kring detta.

  1. Be din personal på din Diaverumklinik om dina inloggningsuppgifter. Observera att inloggningsuppgifterna för tillfället endast är tillgängliga på din Diaverumklinik!
  2. För att logga in, klicka på inloggningsknappen på högra delen av denna sida.
  3. Du kommer att omdirigeras automatiskt till din inloggningssida.

Vänligen observera att Patient Education Program endast är tillgängligt för Diaverums patienter. Om du inte är en patient på Diaverum ännu, vänligen ladda ner vår broschyr "Patientinformation" som pdf för att få veta mer.


Patient programme

Patient programme

Patient programme

Nurse programme

Nurse programme

Nurse programme

Physician programme

Physician programme

Physician programme

Manager programme

Manager programme

Manager programme