Vårt förhållningssätt till vård

Vårt d.CARE-koncept bygger på ett förhållningssätt där vi alltid tittar på våra patienters fullständiga livssituation och på hur vi kan hjälpa till att förbättra den: Vilken är den bästa behandlingen? Vilka ytterligare tjänster behövs? Hur kan våra patienter leva ett så normalt liv som möjligt? Det är de här frågorna som motiverar oss till att skapa en bättre livskvalitet för var och en av våra patienter.

Vi strävar efter att ge våra patienter möjligheten att spela en aktiv roll i sina behandlingar. Genom att erbjuda högsta möjliga vårdstandarder och ett heltäckande urval av njurrelaterade behandlingar ger vi våra patienter chans att välja vilken behandling som passar bäst för just deras livsstil.

För att varje enskild individs behov ska kunna uppfyllas tror vi att det bästa sättet att skapa en bättre livskvalitet är att samordna olika typer av njurrelaterade och icke-njurrelaterade tjänster i ett paket och att ta ansvar för att stödja våra patienter genom varje steg. Det är därför vi har utvecklat Patient Care Coordination.

Implementeringen av Patient Care Coordination ger tredubbelt positiva effekter. Det ger våra patienter bättre livskvalitet, det ökar mervärdet hos vårdsystem och det ger oss tillväxtmöjligheter inom nya behandlingsområden, så som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Vi vet att utbildning har oerhört stor betydelse när det rör sig om behandling av kronisk njursjukdom. Vår utbildningsplattform d.ACADEMY ger nöjdare patienter och erbjuder utvecklingsmöjligheter inom företaget. En investering i kunskap innebär en investering i högsta möjliga vårdkvalitet.

Det kan vara svårt för våra patienter att komma iväg på semesterresor, något som kan vara väldigt stärkande och välgörande. Med vårt d.HOLIDAY-program kan vi hjälpa våra patienter och deras anhöriga att ta sig runt de här problemen. Genom ett brett nätverk av interna koordinatorer och externa samarbetspartner möjliggörs behandling på andra platser än hemorten tack vare våra center som finns över hela världen. Vi erbjuder också lämplig logi i närheten av centren.

Hundraprocentigt fokus. På bättre livskvalitet.